GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG K16 HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MÌNH

Trong 2 ngày cuối tuần, 27-28/06/2020, các học viên K16 thuộc Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG đã cùng nhau hoàn thành Chương trình đào tạo của mình với chuyên đề KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Không khí tranh luận, thảo luận sôi nổi, quyết liệt, lắng nghe từng phút, lĩnh hội ý kiến từ các thành viên và bảo vệ chính kiến ngay cả giờ giải lao dưới sự dẫn dắt và huấn luyện từ chuyên gia giàu kinh nghiệm của PMC.

“Hài lòng, rất hài lòng, quá xứng đáng với qũy thời gian đã đầu tư để tham dự Chương trình”, đó là những gì mà các Giám đốc chất lượng – những học viên đã tích cực tham dự và vừa hoàn thành chương trình!

Và khóa tiếp theo sẽ được PMC tiến hành khai giảng vào ngày 11/07/2020 với sự tham dự của các học viên đến từ các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến nhựa, thiết bị giáo dục, chế tạo khung nhà thép, thực phẩm chức năng.

GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG K16 HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MÌNH

error: Content is protected !!