GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP K50 VỚI CHUYÊN ĐỀ HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ

Sau chuyên đề DỰ BÁO NHU CẦU TRONG SẢN XUẤT (ngày 27-28/03) với mục tiêu:

  • Nhận diện các thông tin cần thiết nhằm phát hiện và bố trí sử dụng các nguồn lực trong tương lai một cách có căn cứ thực tế;
  • Có căn cứ để ra các quyết định tài chính và các chính sách đầu tư, sản xuất, tiết kiệm, tiêu dùng;
  • Xem xét khả năng thực hiện kế hoạch, mức độ khả thi và hiệu chỉnh kế hoạch;
  • Đảm bảo sự phối hợp hành động giữa các bộ phận trong doanh nghiệp

Các học viên thuộc K50 chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP tiếp tục cùng nhau trải nghiệm nội dung HOẠCH ĐỊNH CÁC NGUỒN LỰC VẬT CHẤT TRONG SẢN XUẤT bắt đầu với chuyên đề HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ diễn ra trong 2 ngày, 10-11/04/2021.

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP K50 VỚI CHUYÊN ĐỀ HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ

Sự cầu thị, quyết liệt và tập trung cao độ với mong muốn làm tốt vai trò, hoàn thành trách nhiệm cũng như góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong định hướng nghề nghiệp của mình, tất cả các học viên đã có 2 ngày cùng nhau thảo luận sôi nổi, xây dựng và hoàn thiện các giải pháp thực tiễn, lĩnh hội các kiến thức, kỹ năng, công cụ hữu hiệu trong Hoạch định nhu cầu vật tư, Quản trị tồn kho dưới sự dẫn giảng từ chuyên gia giàu kinh nghiệm của PMC.

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP K50 VỚI CHUYÊN ĐỀ HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ

Chi phí nguyên vật liệu (NVL), vật tư thường chiếm tỷ lệ cao trong giá vốn sản xuất. Vì vậy, kiểm soát mức tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư cần phải được quan tâm một cách đúng mức trong Quản trị sản xuất

Doanh nghiệp quản lý NVL từ khâu thu mua hay khi NVL đã về đến kho bãi? Chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng NVL được xác định và kiểm soát như thế nào? Tồn kho thế nào và bao nhiêu là hiệu quả để vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất vừa giảm chi phí tồn kho nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu về chi phí hợp lý trong sản xuất của doanh nghiệp.

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP K50 VỚI CHUYÊN ĐỀ HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ

error: Content is protected !!