GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT K48 VỚI CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ TỒN KHO, HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ

Thuộc dự án Phát triển đội ngũ Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp tại Việt Nam giai đoạn 10/2020 – 12/2022, trong 2 ngày 17-18/10, các học viên khóa 48 đã cùng nhau tham dự chuyên đề QUẢN TRỊ TỒN KHO VÀ HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ sôi nổi, tích cực, tâm huyết, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao với vai trò và vị trí công việc của mình tại doanh nghiệp.

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT K48 VỚI CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ TỒN KHO, HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ

Rõ ràng, phân tích chi tiết và ứng dụng cụ thể, dễ áp dụng”,

“Phương pháp dạy dễ hiểu, dễ tiếp thu, quan tâm tới học viên, khuyến khích học viên tốt, công tác chuẩn bị và tổ chức đón tiếp học viên chu đáo”,

“Tận tình và chu đáo với học viên”,…

Đó là những chia sẻ của các học viên sau 2 ngày tích cực tập trung cao độ cho mục tiêu tham dự: nắm vững các phương pháp, công cụ trong công tác xác lập và kiểm soát mức tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư, góp phần đáp ứng yêu cầu về chi phí hợp lý trong sản xuất của doanh nghiệp. Liên tục và xuyên suốt trong 4 buổi học là các tình huống thực tiễn được thảo luận, xây dựng Phương án hoàn thiện, khắc phục, cải tiến cùng các công cụ dễ tiếp cận, dễ dàng sử dụng nhằm hướng tới tối ưu hóa lượng tồn kho, đáp ứng yêu cầu sản xuất trong mục tiêu giảm thiểu chi phí tồn kho được tất cả các học viên cùng chuyên gia PMC đúc rút nhằm giúp học viên đưa vào sử dụng, áp dụng  vào thực tiễn tại doanh nghiệp của mình ngay sau khi tham dự

Chi phí nguyên vật liệu (NVL), vật tư thường chiếm tỷ lệ từ 40 – 70% giá vốn sản xuất. Vì vậy, kiểm soát mức tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư cần phải được quan tâm một cách đúng mức trong QTSX.Doanh nghiệp quản lý NVL từ khâu thu mua hay khi NVL đã về đến kho bãi? Chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng NVL được xác định và kiểm soát như thế nào? Tồn kho thế nào và bao nhiêu là hiệu quả để vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất vừa giảm chi phí tồn kho?

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT K48 VỚI CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ TỒN KHO, HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ

error: Content is protected !!