TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ SẢN XUẤT PMC VIỆT NAM (viết tắt là PMC VIỆT NAM) là tâm huyết của các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực quản trị sản xuất, giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy, nhiều năm trực tiếp đảm nhận các vị trí quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp sản xuất, giảng viên cao cấp chương trình đào tạo giảng viên Business Edge, chuyên gia tư vấn nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp do các tổ chức uy tín trên thế giới thực hiện,… và các chuyên gia tư vấn đào tạo –  những người tâm huyết với một môi trường đào tạo mang tính ứng dụng thực tiễn cao.

Sứ mệnh: Xây dựng và triển khai các chương trình tư vấn và đào tạo quản trị sản xuất mang tính ứng dụng thực tiễn cao, cùng các doanh nghiệp xây dựng các giải pháp KHẢ THI – ĐƠN GIẢN – HIỆU QUẢ nhằm sản xuất ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng và thời hạn giao hàng như đã cam kết với khách hàng bằng một chi phí tối ưu.

 – Tầm nhìn: Là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về thị phần cũng như dẫn đầu về chất lượng trong lĩnh vực đào tạo quản trị sản xuất mang tính ứng dụng thực tiễn cao

PMC VIỆT NAM luôn mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hợp tác từ phía các doanh nghiệp để góp phần cùng PMC VIỆT NAM xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được những mong muốn và yêu cầu của doanh nghiệp trong tình hình thực tế.

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Quy trình đào tạo của PMC VIỆT NAM gồm các bước:

Quy-trinh-dao-tao

(1). Khảo sát thực tế, hiện trạng và đánh giá nhu cầu đào tạo và xây dựng chương trình đáp ứng mục tiêu đào tạo;

(2). Thực hiện đào tạo;

(3). Đánh giá sau đào tạo.

Bước (1)   KHẢO SÁT THỰC TẾ, HIỆN TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO

 • Trước khi đào tạo, PMC VIỆT NAM tiến hành khảo sát thực tế, phân tích hiện trạng sản xuất của doanh nghiệp và đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại của các học viên tham gia chương trình đào tạo;
 • Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá sau khảo sát, PMC VIỆT NAM đề xuất chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp và các học viên tham gia chương trình;
 • Phát triển tài liệu: Dựa trên cơ sở thông tin, dữ liệu thu thập được, PMC VIỆT NAM thiết kế chương trình đào tạo nhằm mục đích cùng doanh nghiệp đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất thông qua việc nâng cao nhận thực, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý. Bộ tài liệu đào tạo bao gồm:
  • Slide bài giảng;
  • Tài liệu dành cho học viên;
  • Các đoạn phim, hình ảnh thực tế tại khu sản xuất của doanh nghiệp, các tình huống thực tế làm chủ đề thảo luận.

Bước (2)  THỰC HIỆN ĐÀO TẠO

Phương pháp đào tạo

Đào tạo trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm, kết hợp trang bị kiến thức với thảo luận nhóm, xử lý tình huống thực tế; đi sâu vào giải quyết các vấn đề học viên đang gặp phải và còn khiếm khuyết trong quá trình triển khai công việc cũng như trang bị những kiến thức, công cụ nhằm giúp học viên giải quyết vấn đề, hoàn thành nhiệm vụ, vai trò của mình trong doanh nghiệp;

 • Thảo luận mở (Open discussion);
 • Nghiên cứu tình huống (Case study);
 • Làm việc nhóm (Team work);
 • Phương pháp động não (Brainstorm);
 • Biểu đồ tư duy (Mind – map);
 • Thuyết giảng ngắn (Mini – lecture)

Thiết bị đào tạo hiện đại

Các thiết bị được sử dụng nhằm đem lại hiệu quả học tập tốt nhất cho từng học viên.

Bước (3)  ĐÁNH GIÁ SAU ĐÀO TẠO

Xây dựng kế hoạch hành động

Sau khi tham gia khoá học, học viên xây dựng kế hoạch hành động để áp dụng các kiến thức đã lĩnh hội khi tham gia Khóa học, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất cho doanh nghiệp mình.

Bài thu hoạch của từng học viên sẽ được Ban cố vấn chuyên môn của PMC nhận xét, đánh giá, góp ý nhằm tăng tính khả thi trong điều kiện thực tế tại doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp xem xét, lên kế hoạch tổ chức thực hiện, hỗ trợ cho cán bộ của mình triển khai kế hoạch hành động vào thực tế tại doanh nghiệp.

Báo cáo cuối khóa học

Cuối chương trình, PMC VIỆT NAM sẽ tổng hợp bản báo cáo đánh giá tổng thể và đề xuất các phương án giúp đối tác có những chương trình hành động tiếp theo.

Đánh giá sau đào tạo

Sau khi doanh nghiệp và học viên triển khai kế hoạch hành động, PMC VIỆT NAM sẽ phối hợp cùng doanh nghiệp và nhóm thực hiện triển khai kế hoạch hành động cùng tiến hành khảo sát, đánh giá tác động của đào tạo, hiệu quả của việc áp dụng các kiến thức, công cụ đã được trang bị cũng như công tác thực hiện những cải tiến sau khi tham gia đào tạo.