HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THÁNG 08/2021

Cùng với diễn tiến dịch kéo dài, bất thường, ngay từ đầu tháng 07/2021, PMC đã cùng đội ngũ ban giảng huấn của mình xúc tiến chuẩn bị Phương án đào tạo trực tuyến nhằm góp phần đảm bảo tiến độ cũng như đáp ứng nhu cầu đào tạo trang bị kỹ năng, công cụ phục vụ yêu cầu công việc của học viên và doanh nghiệp khách hàng của PMC.

Các chương trình đào tạo Giám đốc sản xuất, Giám đốc chất lượng inhouse/public là các chương trình đào tạo trọng tâm được PMC xúc tiến triển khai trong tháng 8 vừa qua sau quá trình tập trung chuẩn bị chu đáo, đánh giá tính khả thi, các hoạt động phụ trợ trước, trong, sau đào tạo được setup cho phù hợp nhằm đảm bảo mục tiêu về hiệu quả của ứng dụng thực tiễn sau đào tạo với các nội dung như:

–   CHÂN DUNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP;

–   CHÂN DUNG GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP;

–   DỰ BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT;

–   LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ – – TRIỂN KHAI – GIÁM SÁT;

–   KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG SẢN XUẤT;

–   HOẠCH ĐỊNH – ĐẢM BẢO – KIỂM SOÁT – CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG;

–   HOẠCH ĐỊNH CÁC NGUỒN LỰC VẬT CHẤT TRONG SẢN XUẤT,…

Sự đón nhận, hài lòng và đánh giá cao từ phía người học, doanh nghiệp chủ quản cùng với sự rà soát, đánh giá chất lượng đào tạo, không ngừng cải tiến sau mỗi buổi dẫn giảng đã tạo nên những giá trị sau đào tạo về nhận thức, tư duy, phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề của người học, những kế hoạch hành động sau đào tạo mang tính khả thi đã được lãnh đạo hỗ trợ triển khai trong doanh nghiệp.

“Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do”, Thiết lập mục tiêu, xây dựng giải pháp, Phương cách triển khai, linh hoạt, thích ứng nhanh, quyết đoán và cam kết – đó là những gì chúng tôi cảm nhận và nhận được từ phía các học viên của mình. Thành công của các khóa đào tạo thông qua hình thức trực tuyến trong tháng 8 vừa qua có một phần lớn từ chính thái độ học, phong cách học, mục tiêu tham dự được xác định từ các anh chị.

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THÁNG 08/2021

error: Content is protected !!