KHAI GIẢNG K18 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP

Ngày 23/01/2021, PMC đã cùng 21 học viên của mình đến từ các doanh nghiệp ngành may mặc, dược phẩm, nhôm kính, thực phẩm, chế biên gỗ, nội thất,… khai giảng K18 – chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP với những mục tiêu được xác lập để làm cơ sở triển khai và đánh giá định kỳ, đánh giá hiệu quả cuối khóa.

KHAI GIẢNG K18 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP

Với Phương pháp đào tạo mang tính ứng dụng thực tiễn cao, các tình huống thực tiễn cùng các tình huống dự phòng đã được đã được các giám đốc chất lượng tiến hành tổ chức thảo luận nhóm, thuyết trình và nhận phản biện, góp ý từ chuyên gia  cũng như 3 nhóm còn lại nhằm hoàn thiện, áp dụng ngay vào thực tiễn. Sự sôi nổi, quyết liệt thể hiện rõ từ 21 giám đốc chất lượng bản lĩnh, kinh nghiệm và tâm huyết đã tạo không khí lớp học sôi nổi cùng những giải pháp khả thi, hiệu quả ngay trong 2 ngày của tuần học đầu tiên.

KHAI GIẢNG K18 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP

KHAI GIẢNG K18 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP

Hệ thống quản lý (HTQL) chất lượng của doanh nghiệp đã được thiết lập, vận hành, kiểm soát và cải tiến đủ để có thể cam kết chất lượng sản phẩm với khách hàng trong yêu cầu đảm bảo mục tiêu lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư?

Làm thế nào để có thể xây dựng, vận hành, kiểm soát và cải tiến HTQL chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng trong mục tiêu giảm chi phí sản xuất?

GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG có vai trò, chức năng, nhiệm vụ gì trong doanh nghiệp sản xuất? Và để hoàn thành vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG cần được trang bị những kiến thức, công cụ và yêu cầu gì trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt?

KHAI GIẢNG K18 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP

Chương trình Đào tạo GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP được PMC thiết kế và tổ chức luôn nhận được sự đánh giá cao của tất cả các học viên cũng như các doanh nghiệp tham dự về tính ứng dụng thực tiễn ngay sau mỗi tuần học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp trong mục tiêu thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Chương trình không những trang bị các kiến thức, kỹ năng, công cụ cần thiết mà còn giúp các HV ứng dụng được các kiến thức này vào thực tế trong công tác Hoạch định, Xây dựng và Vận hành, Duy trì và cải tiến, Kiểm soát tốt Hệ thống Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp ngay trong và sau mỗi khoá học. Và khóa tiếp theo sẽ được PMC tiến hành khai giảng vào ngày 06/03/2021 nhằm  đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực đội ngũ Quản lý chất lượng của các doanh nghiệp, hướng tới đảm bảo chất lượng trong mục tiêu giảm giá thành sản xuất.

error: Content is protected !!