KHAI GIẢNG K46 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

Ngày 07-08/12/2019, các học viên khóa 46 thuộc Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP đã bắt đầu khóa đào tạo của mình với nội dung Chân dung Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp và KIỂM SOÁT CHI PHÍ, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM dưới sự dẫn dắt, chia sẻ của chuyên gia PMC.

Ngoài các học viên từ các doanh nghiệp tại Hà Nội, các học viên tham dự Chương trình đến từ các doanh nghiệp tại Tuyên Quang, Hưng Yên, Hải Dương,  thuộc các ngành nghề Dược phẩm chức năng, Khung nhà thép, Hóa chất, … đã cùng nhau thảo luận sôi nổi, tích cực xây dựng các giải pháp cải tiến các tồn tại trong mục tiêu của tuần học. Thiết thực, bám sát thực tiễn, tính ứng dụng thực tiên cao, khả thi… đó là những đánh giá, nhận xét và chia sẻ của tất cả các học viên ngay sau tuần học đầu tiên của chương trình.

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp? GĐSX có chức năng và nhiệm vụ gì? Và để hoàn thành vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình, một GĐSX cần hội tụ đủ những điều kiện gì, phải làm gì và làm như thế nào? Làm thế nào để có thể khai thác, tận dụng tối đa năng lực sản xuất của doanh nghiệp nhằm có được đầu ra đảm bảo chất lượng đã cam kết với khách hàng, giao hàng đúng hạn với chi phí tối ưu? Đó là những mục tiêu, yêu cầu được đặt ra trong Chương trình huấn luyện và đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP được PMC Việt Nam thiết kế và tổ chức trong suốt 9 năm qua luôn nhận được sự đánh giá cao của các doanh nghiệp qua những hiệu quả mang lại ngay trong và sau mỗi khóa học.

Dưới đây là một số hình ảnh trong tuần học 07- 08/12/2019 của lớp GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP K46:

KHAI GIẢNG K46 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

KHAI GIẢNG K46 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

KHAI GIẢNG K46 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

KHAI GIẢNG K46 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

KHAI GIẢNG K46 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

error: Content is protected !!