KHAI GIẢNG KHÓA 53 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

Sau khi khóa 51 (với sự tham gia tích cực từ các nhân sự quản lý cấp trung và cấp cao của các doanh nghiệp sản xuất) và khóa 52 (chương trình dành riêng cho các nhân sự thuộc Tập Đoàn Công nghiệp và Viễn Thông Quân đội – Viettel) hoàn thành, Trung tâm Đào tạo Quản trị sản xuất PMC sẽ cùng các doanh nghiệp khách hàng của mình khai giảng Khóa 53 Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP vào ngày 26/12/2021 tới.

Đây là khóa thứ 3 thuộc chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP được PMC triển khai thông qua hình thức trực tuyến và được PMC cùng các doanh nghiệp khách hàng của mình phối hợp kiểm soát chặt chẽ các yêu cầu liên quan nhằm đảm bảo đạt mục tiêu đề ra cũng như hiệu quả ứng dụng sau đào tạo. Với việc kiểm soát chặt chẽ các yêu cầu của công tác trước, trong, sau đào tạo, bao gồm tư vấn và tiếp nhận đối tượng phù hợp cũng như số lượng tham dự nhằm đảm bảo triển khai phương pháp đào tạo mang tính ứng dụng cao của PMC, các học viên được chia thành các nhóm theo danh sách luân phiên ở mỗi nội dung sẽ được Ban giảng huấn của PMC dẫn giảng, chia sẻ các nội dung thuộc Chương trình (V3_05.05.2021) bao gồm:

STT NỘI DUNG MỤC TIÊU
1 CHÂN DUNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP –       Xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong mục tiêu của bộ phận, đơn vị, hệ thống.

–       Định hướng rõ nét những kỹ năng, kiến thức, công cụ cần trang bị, hoàn thiện.

2 DỰ BÁO NHU CẦU TRONG SẢN XUẤT –       Nhận diện các thông tin cần thiết nhằm phát hiện và bố trí sử dụng các nguồn lực trong tương lai một cách có căn cứ thực tế;

–       Có căn cứ để ra các quyết định trong phân bổ các nguồn lực;

–       Xem xét khả năng thực hiện kế hoạch và hiệu chỉnh kế hoạch;

–      Đảm bảo sự phối hợp hành động giữa các bộ phận trong đơn vị, hệ thống.

3 HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP, LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TỔNG THỂ Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận, đơn vị nhằm Lập, triển khai và giám sát trong điều kiện dư phòng các yếu tố rủi ro
4 HOẠCH ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC THIẾT BỊ –       Hoạch định nhu cầu đầu tư nguồn lực thiết bị đúng, đủ kịp thời cho chiến lược và KHSX;

–       Xây dựng được kế hoạch bảo trì nhằm đáp ứng yêu cầu của KHSX

–       Phối hợp tổ chức thực hiện bảo trì thiết bị.

5 HOẠCH ĐỊNH, KIỂM SOÁT, ĐẢM BẢO, CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng thành phẩm đã cam kết, xác lập trong mục tiêu tối ưu hóa chi phí sản xuất.
6 HOẠCH ĐỊNH, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NHÂN LỰC TRONG SẢN XUẤT –       Trang bị và thực hành những kỹ năng chuyên nghiệp, thực tiễn về QTNS trong sản xuất;

–       Các phương thức thực tế để thực hiện việc xây dựng và phát triển hoạt động QTNS trong SX;

–       Nắm vững các nguyên tắc và quy trình quản lý nhân sự trong sản xuất;

–       Nâng cao ý thức trách nhiệm và sự nhiệt tình trong công việc của nhân sự trong doanh nghiệp;

–  Xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết, phối hợp nội bộ chặt chẽ, hiệu quả.

7 HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ VÀ QUẢN TRỊ TỒN KHO –       Xác định đúng tầm quan trọng của công tác quản lý NVL và tồn kho trong sản xuất;

–       Trang bị các phương pháp, công cụ trong công tác xác lập và kiểm soát mức tồn kho;

–       Hoạch định nhu cầu vật tư góp phần đáp ứng yêu cầu về chi phí hợp lý trong sản xuất.

8 ĐỊNH MỨC – KIỂM SOÁT CHI PHÍ, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM –      Trang bị kiến thức và tầm nhìn tổng quan về kiểm soát chi phí và giá thành trong doanh nghiệp;

–      Có thể vận dụng các kiến thức và kỹ năng liên quan về tính giá thành và kiểm soát chi phí vào hoạt động quản lý;

–       Biết cách xây dựng các định mức chi phí, phân bổ chi phí, xây dựng kế hoạch về các chi phí vật tư, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí QL doanh nghiệp, chi phí ngoài SX…

9 QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT –        Mô tả, phác hoạ được mô hình tổ chức quá trình SX;

–        Xây dựng được các tiêu chí giám sát, đánh giá năng lực của quá trình;

–       Xây dựng được các giải pháp nhằm cải tiến quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả các công đoạn trong hệ thống, nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất.

10 KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG –        Ứng dụng Quy trình giải quyết vấn đề và ra quyết định trong thực tiễn triển khai sản xuất;

–        Sử dụng hiệu quả các công cụ, kỹ năng nhằm nhận dạng, xác định nguyên nhân, đánh giá cơ hội và lập kế hoạch hành động thực thi;

–        Nhận dạng rủi ro, nguy cơ và xây dựng biện pháp phòng ngừa

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Cũng trong tháng 12 tới, các Học viên Khóa 53 sẽ cùng tham dự báo cáo tốt nghiệp của Học viên Khóa 51 nhằm tham khảo, định hướng cũng như cùng thảo luận, chia sẻ và lĩnh hội, tham khảo phương cách xây dựng các giải pháp để cải tiến hiệu quả tại thực tế công việc của mình trong doanh nghiệp.

ĐỘI NGŨ PMC VIỆT NAM

error: Content is protected !!