KHÓA ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TRIỂN KHAI VÀ GIÁM SÁT –“SÔI NỔI, THIẾT THỰC, BÁM SÁT THỰC TIỄN, ĐÁP ỨNG ĐÚNG NHU CẦU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CỦA HỌC VIÊN”

Tháng 07/2023, sau các khóa đào tạo QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM được triển khai tại các khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Bình Dương, TP.HCM, khóa đào tạo LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TRIỂN KHAI VÀ GIÁM SÁT được PMC phối hợp cùng các doanh nghiệp khách hàng thuộc các ngành chiết xuất dược phẩm, Thực phẩm, Vật Liệu nổ, May mặc, In và Bao Bì, Nhựa,… tổ chức trong 2 ngày, ngày 29-30/07/2023 với sự tham dự tích cực, hiệu quả từ tất cả các thành viên của lớp trong suốt 4 buổi học và thảo luận liên tục cùng nhau ngay trong giờ dùng bữa trưa, tea-break tại PMC.

Liên tục các case-study được các học viên chia thành các nhóm thảo luận, giải quyết vấn đề, xây dựng giải pháp thực tiễn xen kẽ giữa phần thuyết giảng ngắn của chuyên gia PMC nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, công cụ sát thực nhất cho yêu cầu thực tiễn.

Khóa tiếp theo sẽ được PMC triển khai vào ngày 26-27/08 tại TP.HCM và ngày 09-10/09 tại TP.Hà Nội với các nội dung:

PHẦN 1    KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHSX

 • Kế hoạch sản xuất (KHSX) là gì?
 • Mục tiêu của việc lập KHSX.
 • Vai trò Lập KHSX & Giám sát KHSX
 • Cơ sở lập kế hoạch sản xuất.
 • Giới thiệu các cấp kế hoạch.
 • Những khó khăn chủ quan hay gặp khi lập, triển khai và giám sát KHSX.

PHẦN 2    LẬP KHSX TỔNG THỂ

 • Nhu cầu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
 • Quy trình hoạch định
 • Hoạch định sản xuất trong điều kiện đơn hàng cố định
 • Hoạch định sản xuất trong điều kiện bổ sung/hủy bỏ số lượng.
 • Lập lịch sản xuất.

PHẦN 3     LKH CÔNG SUẤT THIẾT BỊ

 1. Thiết bị và công suất máy.
 2. Định mức hao hụt .
 3. Đánh giá năng lực sản xuất OEE (Overall Equipment Effectiveness)

PHẦN 4    KẾ HOẠCH NHÂN LỰC

 1. Số nhân công và giờ công.
 2. Năng suất lao động, ‘lead time’ và ‘cycle time’

PHẦN 5   KẾ HOẠCH NHU CẦU VẬT TƯ

 • Số lượng vật tư sản xuất và chính sách dự trữ vật tư sản xuất.
 • BOM và lập nhu cầu vật tư sản xuất theo sơ đồ cây

PHẦN 6:  TRIỂN KHAI VÀ GIÁM SÁT

 • Triển khai kế hoạch sản xuất tới các bộ phận có liên quan.
 • Theo dõi và ghi nhận than phiền của khách hàng, vận chuyển, tồn kho, kiểm soát dòng vật tư.
 • Quản trị rủi ro và thay đổi.

error: Content is protected !!