KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BÃI THÁNG 09/2019 TẠI HÀ NỘI

Trong 2 ngày, 13-14/09/2019, khóa huấn luyện và đào tạo NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BÃI tại Hà Nội với sự tham dự của các học viên đến từ DIANA, SAO THÁI DƯƠNG, VABIOTECH, DENYO, CONTECH, VINATEK đã có 2 ngày thực sự hiệu quả, hài lòng với người học và chuyên gia PMC khi các tình huống thực tế được chia sẻ, thảo luận và đưa ra giải pháp hữu hiệu cùng với những phương cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nghiệp vụ của những người quản lý kho hàng hóa, nguyên vật liệu của doanh nghiệp.

Kho hàng hóa, vật tư – tài sản lớn của doanh nghiệp đang ngày được quan tâm, khai thác và bảo vệ thích đáng thông qua việc đầu tư cho công tác huấn luyện nhân sự. Thủ kho hay người quản lý kho ngoài nhiệm vụ phải luôn bảo đảm hàng hoá, vật tư/nguyên vật liệu trong kho an toàn còn phải biết vận dụng nhiều nghiệp vụ chuyên môn để đảm bảo hàng hoá, vật tư/nguyên liệu không bị thất thoát, lưu thông lượng hàng xuất nhập tồn phải trong tình trạng kiểm soát ở mức độ tốt nhất.

Khóa học NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BÃI tiếp theo sẽ được PMC VIỆT NAM thiết kế và tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 11-13/10/2019 tại Hà Nội nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, công cụ và giải pháp giúp:

  • Đảm bảo an toàn, bảo quản tốt hàng hoá trong kho của doanh nghiệp;
  • Biết cách bố trí hàng hoá một cách hợp lý với diện tích hạn hẹp trong kho để thuận tiện cho công tác xuất/nhập kho, kiểm kê;
  • Nắm vững cách thức quản lý dữ liệu, sổ sách kho nhằm kiểm soát tốt lượng hàng xuất nhập tồn.

KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BÃI THÁNG 09 TẠI HÀ NỘI

KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BÃI THÁNG 09 TẠI HÀ NỘI

KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BÃI THÁNG 09 TẠI HÀ NỘI

error: Content is protected !!