KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ TỒN KHO – HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ THÁNG 09/2019 TẠI THÁI BÌNH

Không chỉ lĩnh hội những kiến thức, kỹ năng, công cụ và phương cách tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề từ chuyên gia PMC, các học viên cùng ngành may còn cùng nhau chia sẻ, tham khảo, học hỏi nhau những giải pháp, phương cách, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc của mỗi học viên tại vị trí công việc của mình trong khâu hoạch định nhu cầu vật tư sản xuất tại khóa đào tạo trong 2 ngày, 28-29/09/2019 tại Thái Bình vừa qua.

Chi phí nguyên vật liệu (NVL), vật tư thường chiếm tỷ lệ cao trong giá vốn sản xuất. Vì vậy, kiểm soát mức tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư cần phải được quan tâm một cách đúng mức trong QTSX. Doanh nghiệp quản lý NVL từ khâu thu mua hay khi NVL đã về đến kho bãi? Chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng NVL được xác định và kiểm soát như thế nào? Tồn kho thế nào và bao nhiêu là hiệu quả để vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất vừa giảm chi phí tồn kho? Các nội dung này đã được học viên cùng chuyên gia PMC thảo luận sôi nổi trong suốt khóa học. Một khóa học được triển khai theo case-study xuyên suốt từ đầu tới giờ cuối của chương trình đòi hỏi học viên làm việc liên tục đan xen giữa làm việc độc lập, làm việc nhóm, thuyết trình và phản biện, hoàn thiện giải pháp, phương cách.

Khóa đào tạo QUẢN TRỊ TỒN KHO VÀ HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ  tiếp theo sẽ được PMC VIỆT NAM thiết kế và tổ chức trong 2 ngày, ngày 05-06/10/2019  tại Hà Nội nhằm xác định đúng tầm quan trọng của công tác quản lý NVL và tồn kho trong sản xuất, trang bị cho học viên các phương pháp, công cụ trong công tác xác lập và kiểm soát mức tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư, góp phần đáp ứng yêu cầu về chi phí hợp lý trong sản xuất của doanh nghiệp.

error: Content is protected !!