KHÓA ĐÀO TẠO TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TẠI TTC GIA LAI

Nằm trong chương trình hợp tác giữa PMC Việt Nam và Tập đoàn TTC, chương trình đào tạo TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP đã được khai giảng ngày 22/09/2020 dành cho các cán bộ quản lý sản xuất cấp cơ sở ngành nông nghiệp của Tập đoàn tại Gia Lai.

Thân thiện, cởi mở, quyết liệt trong tranh luận cùng nhau và lắng nghe phân tích, dẫn dắt, huấn luyện của chuyên gia PMC với thái độ tích cực, tinh thần cầu thị xuyên suốt khóa đào tạo chính là những gì các cán bộ quản lý cấp cơ sở của TTC tại Gia Lai cùng nhau tạo nên một khóa đào tạo mang lại sự hài lòng cả từ phía TTC và PMC Việt Nam trong mục tiêu đã được 2 bên xác lập.

Các tình huống thực tiễn được thảo luận và xây dựng hết sức sôi nổi xuyên suốt khóa đào tạo với mục tiêu ngày càng cải tiến tốt hơn, cam kết hoàn thành vai trò, trách nhiệm từ các cán bộ quản lý sản xuất cấp cơ sở của TTC. Kết quả thuyết trình của các nhóm đều được ghi nhận và phản biện từ các thành viên trong lớp cùng chuyên gia PMC để hiệu chỉnh, bổ sung, hoàn thiện trong sự hài lòng của tất cả các thành viên tham dự.

Và PMC kỳ vọng những bản kế hoạch hành động sau đào tạo, ứng dụng những kiến thức, kỹ năng, công cụ được trang bị trong khóa đào tạo vào thực tiễn sẽ được các học viên không chỉ triển khai sau khóa học mà sẽ duy trì với tinh thần Kaizen – tinh thần  người Thành Thành Công.

KHÓA ĐÀO TẠO TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TẠI TTC GIA LAI

KHÓA ĐÀO TẠO TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TẠI TTC GIA LAI

error: Content is protected !!