KHÓA HUẤN LUYỆN – ĐÀO TẠO HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP TOÀN DIỆN

Trong 2 ngày, 22-23/09/2018, PMC đã tổ chức khóa huấn luyện và đào tạo HOẠCH ĐỊNH – QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ cho các học viên đến từ các doanh nghiệp ABB, Tập đoàn Massan, Traphaco, Mediplantex, Laska, Vinamed, Nutricare,…

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp khách hàng của PMC đã có sự quan tâm đúng mức cần thiết đối với hiệu suất sử dụng thiết bị. Việc đầu tư cho công tác tuyển dụng, huấn luyện đội ngũ chuyên trách cũng đang được quan tâm thỏa đáng khi mà đầu tư thiết bị đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí và nếu việc hiệu suất sử dụng thiết bị không được quan tâm đúng mức cần thiết sẽ gây nên sự lãng phí rất lớn. Những chi phí ẩn thường xuất hiện từ nguyên nhân hư hỏng thiết bị đột xuất cần đươc đoanh nghiệp đánh giá đúng, đủ để phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực này.

Công tác quản lý thiết bị nói chung và bảo trì thiết bị nói riêng là một trong những việc cần được DN quan tâm hơn nhằm tránh những lãng phí không đáng có. Việc quản lý thiết bị theo cách hư đâu sửa đó đã gây ảnh hưởng, phá vỡ kế hoạch sản xuất (KHSX). Do đó, doanh nghiệp cần tổ chức lại bộ máy bảo trì thiết bị nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã được đầu tư cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động. Khi thời gian hư hỏng thiết bị giảm sẽ giúp doanh nghiệp tiết giảm được nhiều chi phí, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, thời gian sản xuất (lead time) được rút ngắn, thời hạn giao hàng được đảm bảo – đó chính là những yếu tố góp phần nâng cao uy tín doanh nghiệp.

Khoá huấn luyện và đào tạo BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP TOÀN DIỆN được PMC VIỆT NAM thiết kế và tổ chức nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, công cụ để tổ chức, quản lý và thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị đúng phương pháp, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết cũng như tăng tính chủ động cho phân xưởng trong công tác KHSX thông qua việc kiểm soát được thời gian ngừng máy, giảm thời gian hư hỏng thiết bị, góp phần tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất không đáng có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!