Khóa huấn luyện: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT

Nằm trong dự án triển khai mô hình huấn luyện, kèm cặp với quy mô không quá 10 HV/lớp public, nhằm tăng cường sự sâu sát với các vấn đề thực tại của mỗi HV còn vướng mắc, khuyết thiếu trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, của bộ phận mình trong trong mục tiêu huấn luyện đã được đề ra, với phương pháp lấy học viên làm trọng tâm, trong 3 ngày, từ ngày 30/10 – 01/11/2020, PMC đã tổ chức khóa huấn luyện LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH với sự tham dự của các HV đến từ các doanh nghiệp sản xuất tại Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nội.

Khóa huấn luyện: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT

Những kiến thức, kỹ năng công cụ thực tiễn, những tình huống thực tiễn tại doanh nghiệp học viên,  các tình huống mang tính phòng ngừa đã được các học viên cùng nhau thảo luận, xây dựng, phản biện và đúc rút các giải pháp dưới sự dẫn dắt giàu kinh nghiệm và bản lĩnh nghề của chuyên gia PMC. Các vấn đề vướng mắc thường trực, những tồn đọng kéo dài trong nhiều năm được các học viên cùng chuyên gia phát biểu, nhận dạng, phân tích và tháo gỡ cũng như đề ra các biện pháp, giải pháp cải tiến, phòng ngừa, thỏa mãn sự trăn trở, mong muốn được tháo gỡ, hoàn thiện hơn từ các học viên cũng như các doanh nghiệp tham dự.

Công tác kế hoạch sản xuất đang ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng, quan tâm đầu tư vào việc nâng cao năng lực cho nhân sự phụ trách, nhân sự triển khai, nhằm kiểm soát tốt công tác quản lý quá trình sản xuất của bộ phận sản xuất, tăng cường sự phối hợp đồng bộ của các bộ phận nhằm giúp công tác sản xuất được vận hành hiệu quả, giảm thiểu các lãng phí, nâng cao năng suất, chất lượng, Chi phí sản xuất giảm, đảm bảo thời hạn giao hàng đã cam kết với khách hàng – đó chính là mong muốn, mục tiêu của các doanh nghiệp.

Khóa huấn luyện: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT