KHOÁ HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 07/2019 TẠI HÀ NỘI

KHOÁ HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 07/2019 TẠI HÀ NỘI

Trong 3 ngày, 12-14/07/2019, PMC HÀ NỘI đã cùng các doanh nghiệp khách hàng đến từ Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An thuộc các ngành chiết suất Dược phẩm, thực phẩm, tổ máy phát điện,…triển khai khóa huấn luyện và đào tạo LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.

KHOÁ HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 07/2019 TẠI HÀ NỘI

Với sự tham dự tích cực và cầu thị của tất cả các học viên, Chương trình đã đáp ứng nhu cầu đào tạo, mục tiêu học tập cũng như khả năng áp dụng thực tiễn cao ngay sau Chương trình cho các doanh nghiệp tham dự thông qua chất lượng các bài kế hoạch hành động sau đào tạo của các học viên đã được chuyên gia PMC thảo luận, chia sẻ cùng học viên và gửi về cho doanh nghiệp để lãnh đạo xem xét, tạo điều kiện cho nhân sự triển khai.

KHOÁ HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 07/2019 TẠI HÀ NỘI

error: Content is protected !!