KHÔNG CÓ CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH, CHỈ CÓ NĂNG LỰC ỔN ĐỊNH

Tháng 11 này, PMC ghi nhận rất nhiều các anh chị đang làm Quản lý sản xuất liên hệ để được tư vấn đăng ký tham dự các khóa đào tạo nhằm trang bị, cập nhật cho bản thân kiến thức, kỹ năng công cụ thực tiễn phục vụ yêu cầu công việc hiện tại cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai. PMC rất hoan nghênh và ủng hộ, mong có cơ hội được hỗ trợ, đồng hành cùng các anh chị trong việc sẵn sàng chủ động đầu tư nâng cao năng lực phục vụ công việc và phát triển nghề nghiệp của mình, không chờ đợi, càng không đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư kinh phí đào tạo cho mình.

Đặc biệt, chúng tôi đã rất xúc động khi được tiếp đón một chủ doanh nghiệp quy mô nhỏ đề nghị được tư vấn để chọn các khóa đào tạo phù hợp trong kinh phí hiện có để dành tặng cho 5 cộng sự của mình trước khi quyết định tạm dừng hoạt động. Và PMC đã quyết định góp phần cùng anh để cùng tặng các khóa đào tạo cần thiết, phù hợp cho 5 nhân sự này khi họ đi tìm kiếm cơ hội công việc mới, hi vọng góp phần giúp các anh chị phát huy năng lực và kinh nghiệm, trải nghiệm đã có.

Cách đây 6,7 năm, một số doanh nghiệp quy mô hàng nghìn nhân sự trong quá trình chuyển đổi, buộc phải tinh giản nhân sự mà phần lớn đều đã gắn bó lâu năm. Khi chúng tôi cùng nhau khảo sát thu thập dữ liệu, con số tỷ lệ giữa bộ phận gián tiếp trên bộ phận trực tiếp sản xuất rất cao, là một trong những nguyên nhân, thông số thể hiện nguyên nhân gây nên lãng phí, hoạt động chưa hiệu quả. Bắt buộc hoạch định lại cơ cấu tổ chức và chọn lọc nhân sự, xác định các kỹ năng, công cụ cần phải trang bị cho nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại và tương lai. Tại Dự án đào tạo đó, các Anh Chị em từ quản lý cấp cơ sở đều có cơ hội tham dự. Chúng tôi sẽ đánh giá kết quả sau đào tạo về sự tiến bộ, mức độ phù hợp trong hiện tại và tương lai. Bên cạnh mục tiêu cho sự phát triển của Doanh nghiệp, một mục tiêu rất Nhân văn mà khi chúng tôi đề xuất lập tức được sự chấp thuận của Lãnh đạo doanh nghiệp về việc đào tạo cũng là để với các anh chị em nào phải dời doanh nghiệp thì cũng đã được trang bị kiến thức, kỹ năng, công cụ phục vụ cho việc tìm kiếm cơ hội công việc mới, để có thể làm tốt hơn khi đã được trang bị các kỹ năng, công cụ mới cùng nhận thức mới tốt hơn với công việc.

Cùng với sự khác nhau giữa quản trị và quản lý, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới biến động, người lao động cũng đã ngày một nhận thức cao hơn, dễ dàng đạt sự đồng thuận về những quyết sách, quyết định của các Nhà quản trị, đó là: người phù hợp với hiện tại và tương lai của tổ chức sẽ là người được chọn ở lại tiếp tục cùng chiến đấu và có lợi thế hơn người đã từng đóng góp trong quá khứ – đúng người, đúng thời điểm, hướng tới tương lai. Hiểu đúng bản chất của Quản trị để hiểu rằng Quản trị chính là nhân văn chứ không phải là “sự tư bản quân phiệt, vô ơn,…” như đã từng nghĩ tới. Việc còn lại là cách chúng ta – những nhà quản trị xử lý thể nào khi buộc phải để người từng có đóng góp trong quá khứ ra khỏi vị trí trực tiếp chiến đấu mà người ở lại hay người dời đi đều tâm phục khẩu phục.

Khái niệm “Công việc ổn định” cũng đã được đào mồ chôn. Chắc vài năm nữa giới trẻ cũng sẽ không còn biết tới cụm từ này. Chỉ có NĂNG LỰC ỔN ĐỊNH – năng lực ổn định được đo bằng mức độ thích nghi, hiệu quả công việc tạo ra, khả năng ứng phó,… Vì thế, không ngừng chủ động nâng cấp năng lực bản thân là trách nhiệm đầu tiên với chính mình, với doanh nghiệp mình đang cống hiến, thể hiện lòng tự trọng của chính mình.
PMC cam kết đồng hành và trân trọng những doanh nghiệp luôn xem trọng công tác đào tạo phát triển đội ngũ nhân lực, xem mục tiêu phát triển con người trong tổ chức của mình là trọng tâm. Bởi chúng ta hiểu rằng đó là một hành động nhân văn của những người chủ doanh nghiệp, những người lãnh đạo thực sự.
www.quantrisanxuat.vn

error: Content is protected !!