LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TẠI CÁC KHU VỰC TỪ 03-06/2024

Ngay sau Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, các dự án inhouse nằm trong Chương trình hợp tác của PMC cùng các Khách hàng sẽ được triển khai đáp ứng yêu cầu sản xuất hiệu quả từ mục tiêu đã được thiết lập của các doanh nghiệp. Nội dung các chương trình đào tạo riêng tại mỗi doanh nghiệp đã được thống nhất sau các chương trình khảo sát trước đào tạo nhằm xác định nhu cầu đào tạo, thiết lập mục tiêu đào tạo và xây dựng Chương trình đào tạo bao gồm nội dung cùng đối tượng sẽ được tiến hành đào tạo.

Bên cạnh đó, dựa theo nhu cầu đào tạo được các khách hàng truyền thống gửi tới trong kế hoạch 2024, PMC  xây dựng kế hoạch triển khai các khóa đào tạo public tại các khu vực nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham dự của các học viên cũng như các doanh nghiệp. Trong năm 2024, ngoài văn phòng đại diện tại Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động phục vụ nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp trong tỉnh và khu vực lân cận, PMC tiếp tục xúc tiến triển khai các khóa đào tạo tại Tỉnh Bình Dương và TP.Cần Thơ, góp phần cùng các doanh nghiệp sản xuất xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất trên hành trình không ngừng cải tiến.

LỊCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TH03-06/2024         

PMC phục vụ bữa trưa, tiệc trà cho học viên – không thu phí

                                                                                                   (Sáng 8h45 – 11h45, Chiều 13h-16h)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TP.HÀ NỘI TP.THANH HÓA T.BÌNH DƯƠNG TP.CẦN THƠ
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP KG 02/03 KG 09/03 KG 17/03 KG 16/03
SẢN XUẤT THEO CHUẨN THẾ GIỚI_WCM KG 02/03
R&D_XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 09-10/03 09-10/03 30-31/03
ỨNG DỤNG TÂM LÝ, THẤU HIỂU VÀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TRONG QUẢN LÝ 23-24/03 30-31/03 06-07/04 20-21/04
GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP KG 16/03 KG 11/05 KG 15/06
QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP 21-24/03 04-07/04
LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TRIỂN KHAI             VÀ GIÁM SÁT 08-10/03 05-07/04
QUẢN TRỊ STRESS VÀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC DƯỚI ÁP LỰC CAO 22/03 29/03 05/04 19/04
ĐỊNH MỨC, KIỂM SOÁT CHI PHÍ, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 16-17/03 06-07/04
QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 11-12/05 13-14/04
TỔ CHỨC NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ KHO HÀNG CHUYÊN NGHIỆP 15-17/03 12-14/04
ỨNG DỤNG CÔNG CỤ THỐNG KÊ – THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 23-24/03 13-14/04
error: Content is protected !!