Lớp Giám đốc chất lượng – K1 với chuyên đề hoạch định chất lượng

Trong 2 ngày, 03-04/10/2015, với sự dẫn giảng của các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực quản trị chất lượng trong doanh nghiệp, giàu kinh nghiệm thực tế và kinh nghiệm dẫn giảng, các học viên khóa học GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG K1 đã hoàn toàn hài lòng và được thuyết phục với những gì lĩnh hội, được chia sẻ từ chuyên gia.

Với vai trò là các TGĐ, Phó TGĐ, Giám đốc sản xuất, Giám đốc chất lượng cùng nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, các học viên đã cùng nhau thảo luận sâu và chia sẻ những tình huống thực tế, cùng nhau giải quyết đến tận cùng vấn đề, đề ra ra giải pháp khắc phục – đúng theo tiêu chí, phương pháp và mục tiêu đào tạo của PMTC.

Dưới đây là một sô hình ảnh trong lớp học:

lop-giam-doc-chat-luong-k1-voi-chuyen-de-hoach-dinh-chat-luong
lop-giam-doc-chat-luong-k1-voi-chuyen-de-hoach-dinh-chat-luong
lop-giam-doc-chat-luong-k1-voi-chuyen-de-hoach-dinh-chat-luong
lop-giam-doc-chat-luong-k1-voi-chuyen-de-hoach-dinh-chat-luong
lop-giam-doc-chat-luong-k1-voi-chuyen-de-hoach-dinh-chat-luong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!