LỚP GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG KHÓA 9 HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trong 2 ngày, 08-09/06/2019, tại PMC Hà Nội, các học viên thuộc khóa 9 (khai giảng ngày 30/03/2019) chương trình Huấn luyện – Đào tạo GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP đã cùng chuyên gia PMC triển khai chuyên đề DUY TRÌ, CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG – nội dung cuối cùng trong Chương trình đào tạo trước lễ báo cáo tổng kết và chia sẻ cùng học viên các khóa sẽ được PMC tổ chức vào sáng ngày 29/06/2019.

LỚP GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG KHÓA 9 HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Vẫn giữ nguyên tinh thần học cầu tiến, cầu thị, tâm huyết và trách nhiệm, sự tập trung cao độ, sôi nổi và hào hứng, hiệu quả trong từng giờ đào tạo, chương trình đã hoàn thành mục tiêu huấn luyện – đào tạo cũng như mục tiêu học tập của tất cả các học viên tham dự.

Yếu tố mấu chốt giúp doanh nghiệp sản xuất ổn định và phát triển nằm trong 3 từ: NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG – CHI PHÍ. Nhưng 3 hay chỉ là 1? Thật ra, trong quản lý, chỉ cần tập trung định hướng vào 1 trong 3 yếu tố trên vì dù với định hướng nào nếu làm tốt cũng sẽ đều đạt được kết quả với cả 3.

Chương trình Đào tạo GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP được PMC thiết kế và tổ chức không những trang bị các kiến thức, kỹ năng, công cụ cần thiết mà còn giúp các HV ứng dụng được các kiến thức này vào thực tế trong công tác Hoạch định, Xây dựng và Vận hành, Duy trì và cải tiến, Kiểm soát tốt Hệ thống Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp ngay trong và sau khoá học.

Và khóa 10 của chương trình Huấn luyện – Đào tạo GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP sẽ được PMC VIỆT NAM tổ chức khai giảng vào ngày 22.06.2019 với các HV đến từ các DNSX may mặc, dược phẩm – thực phẩm chức năng, Nhựa và thiết bị y tế!

error: Content is protected !!