Lớp Giám đốc sản xuất_K18 báo cáo tốt nghiệp

Ngày 20/12/2015, mặc dù công việc cuối năm khá bận rộn, các học viên thuộc lớp GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT K18 từ Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội đã trở về Trung tâm đào tạo PMC để thuyết trình và bảo vệ báo cáo tốt nghiệp cuối khóa của mình.

Các báo cáo tốt nghiệp của K18 là những đề án cải tiến mang lại hiệu quả thiết thực, hiệu quả trên nhiều phương diện chỉ bằng một giải pháp cải tiến dễ triển khai, không tốn chi phí đầu tư. Các đề tài đều được đầu tư thời gian, minh họa bằng video clip, bằng hình ảnh thực tế trước và sau cải tiến, các số liệu thống kê đầy đủ, hiệu quả mang lại của các chương trình cải tiến được đo lường, định lượng cụ thể,… cùng với 1 đề tài của doanh nghiệp ngành Dược phẩm thuộc lớp GĐSX_K16, 2 đề tài thuộc ngành cơ khí và ngành dệt may của K18 sẽ được lựa chọn để thuyết trình tại buổi lễ trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các khóa GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT năm 2015 và họp mặt, giao lưu giữa các cựu học viên nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày thành lập PMC Việt Nam.

lop-giam-doc-san-xuat_k18-bao-cao-tot-nghiep lop-giam-doc-san-xuat_k18-bao-cao-tot-nghiep1
lop-giam-doc-san-xuat_k18-bao-cao-tot-nghiep2 lop-giam-doc-san-xuat_k18-bao-cao-tot-nghiep3
lop-giam-doc-san-xuat_k18-bao-cao-tot-nghiep4 lop-giam-doc-san-xuat_k18-bao-cao-tot-nghiep4
lop-giam-doc-san-xuat_k18-bao-cao-tot-nghiep5 lop-giam-doc-san-xuat_k18-bao-cao-tot-nghiep6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!