MAY KIM SƠN TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO NÂNG CẤP NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ SẢN XUẤT CẤP CƠ SỞ

Cùng với yêu cầu phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, song song với việc tham dự chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP tại PMC để nâng cấp năng lực đội ngũ quản lý cấp trung, cấp cao, lĩnh hội kiến thức, kỹ năng, công cụ từ các chuyên gia PMC, giao lưu học hỏi cả các doanh nghiệp cùng và khác ngành trong lớp, các khoá đào tạo dành cho đội ngũ quản lý sản xuất cấp cơ sở cũng đã được MAY KIM SƠN phối hợp cùng PMC xây dựng và triển khai trong tuần đầu tháng 8/2022 sau khi tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng nhằm khai thác, phát huy tối đa năng lực toàn Nhà máy, hướng tới đồng bộ việc triển khai vận hành hoạt động quản trị sản xuất, tạo tiền đề, đặt nền móng cho kế hoạch mở rộng, xây mới nhà máy trong thời gian tới.

 

Sự hào hứng, sôi nổi, tập trung cao thể hiện quyết tâm, cầu tiến của đội ngũ quản lý cấp cơ sở khi tham dự chương trình đào tạo dành cho mình với quan điểm “Kinh nghiệm không bằng tư duy, quy mô không bằng tốc độ; Nếu bạn dừng lại, bạn sẽ bật khỏi guồng quay; Nếu ngừng nâng cấp năng lực cá nhân, năng lực đội ngũ, thì thành quả bao năm sẽ không thể bảo toàn và phát triển…”

Sự ủng hộ, quan tâm sát sao từ phía Lãnh đạo đã là nguồn động lực để đội ngũ quản lý cấp cơ sở MAY KIM SƠN  tham gia tích cực và lĩnh hội những kiến thức, kỹ năng, công cụ cần thiết để làm tròn vai trò, trách nhiệm của mình trong xưởng sản xuất “Mong nhất là làm thế nào để công nhân có thu nhập ngày càng cao hơn, đời sống ngày càng tốt hơn”.

 

error: Content is protected !!