May Việt Thái với chương trình đảm bảo chất lượng

Khóa học QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT diễn ra trong hai ngày 07-08/11/2015 tại TP Thái Bình đã để lại ấn tượng và sự hài lòng với toàn thể học viên là các CBCNV thuộc Công ty May xuất khẩu Việt Thái.

may-viet-thai-voi-chuong-trinh-dam-bao-chat-luong

 

may-viet-thai-voi-chuong-trinh-dam-bao-chat-luong1 may-viet-thai-voi-chuong-trinh-dam-bao-chat-luong2

Các bài tập trao đổi nhóm là một phần không thể thiếu, xuyên suốt các buổi học, đan xen với bài giảng của giảng viên; giúp học viên áp dụng triệt để kiến thức vào công việc thực tế.

may-viet-thai-voi-chuong-trinh-dam-bao-chat-luong3 may-viet-thai-voi-chuong-trinh-dam-bao-chat-luong4

Sự hỗ trợ và trao đổi của giảng viên giúp cho học viên nắm bắt kiến thức sâu hơn

may-viet-thai-voi-chuong-trinh-dam-bao-chat-luong5 may-viet-thai-voi-chuong-trinh-dam-bao-chat-luong6
Mỗi bài tập nhóm đều được đưa ra phân tích và nhận xét để hoàn thiện thiếu sót Mỗi bài tập nhóm đều được đưa ra phân tích và nhận xét để hoàn thiện thiếu sót

may-viet-thai-voi-chuong-trinh-dam-bao-chat-luong7
Ông Nguyễn Ngọc Bách – Phó tổng giám đốc Việt Thái với những chia sẻ và tâm huyết của bản thân vì sự phát triển của công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!