“MỌI VẤN ĐỀ ĐỀU ĐƯỢC GIẢI QUYẾT NẾU CHÚNG TA BIẾT CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ”

Luôn Kaizen, giữ vững tinh thần Kaizen: Không có cái tốt nhất, chỉ có cái tốt hơn – vì thế, nếu không thấy có vấn đề gì là chúng ta đang rất có vấn đề. Vấn đề được định nghĩa là khoảng cách từ hiện trạng đến mục tiêu mà chúng ta cần đạt tới.

MỌI VẤN ĐỀ ĐỀU ĐƯỢC GIẢI QUYẾT NẾU CHÚNG TA BIẾT CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Trong 2 ngày 21-22/11 vừa qua, các học viên thuộc chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP thuộc dự án PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ 1000 GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP GIAI ĐOẠN 10/2020 – 12/2022 đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ sôi nổi, tích cực nội dung KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT với sự chủ trì, dẫn dắt của chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn, kinh nghiệm dẫn giảng của PMC. Xuyên suốt 2 ngày cuối tuần liên tục là chuỗi những tình huống thực tiễn từ các doanh nghiệp học viên, các tình huống dự phòng, các phương cách phòng ngừa được các học viên chia nhóm thảo luận trên tinh thần lắng nghe, cởi mở, quyết liệt và trình bày giải pháp và nhận phản biện, góp ý từ cả lớp cùng chuyên gia PMC để hoàn thiện và đúc rút.

Việc trang bị kỹ năng giải quyết vấn đề, nắm vững và sử dụng kỹ năng giải quyết vấn đề của các nhân sự quản lý sản xuất cấp cao là yêu cầu thiết thực khi doanh nghiệp sản xuất đặt mục tiêu đưa tinh thần Kaizen thành văn hóa doanh nghiệp – Mọi vấn đề đều được giải quyết nếu chúng ta biết cách giải quyết vấn đề.

 

MỌI VẤN ĐỀ ĐỀU ĐƯỢC GIẢI QUYẾT NẾU CHÚNG TA BIẾT CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

error: Content is protected !!