MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO PUBLIC TRONG THÁNG 06/2020

Tháng 06/2020, sau thời gian tạm dừng các khóa huấn luyện đào tạo do đại dịch, song song với việc triển khai đẩy nhanh tiến độ các dự án tư vấn và đào tạo tại các doanh nghiệp, các khóa đào tạo public cũng được PMC triển khai trở lại nhằm kịp thời đáp ứng phần nào nhu cầu của doanh nghiệp khách hàng trong mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất, thích ứng với tình hình mới sau dịch.

Với hơn 10 khóa đào tạo public được triển khai như Giám đốc sản xuất, Giám đốc chất lượng, Quản đốc phân xưởng, Bảo trì công nghiệp toàn diện, Quản trị kho bãi, Quản lý hiệu quả quá trình sản xuất, Hoạch định nhân lực trong sản xuất,… được tất cả các học viên đánh giá cao về hiệu quả ứng dụng ngay sau đào tạo cùng không khí sôi nổi, thái độ học tích cực, quyết liệt, cầu thị của tất cả các học viên, những vấn đề thực tiễn được thảo luận để xây dựng các giải pháp nhằm cải tiến, khắc phục và phòng ngừa dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh nghề của PMC.

Dưới đây là một số hình ảnh của các khóa đào tạo public trong tháng 06 vừa qua tại PMC:

error: Content is protected !!