MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO THÁNG 12/2019

Tháng 12/2019, mặc dù công việc bận rộn, các học viên vẫn đều đặn tham dự các khóa huấn luyện trong tất cả các cuối tuần của tháng với các khóa/ chủ đề:

  • GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP (07-08, 14-15/12/2019);
  • ĐỊNH MỨC, KIỂM SOÁT CHI PHÍ,TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (07-08/12/2019);
  • QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG (07-08 và 21-22/12);
  • LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN (13-15/12/2019)
  • GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP (Tuần học 14-15 và 28-29/12/2019)
  • NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BÃI (27-29/12/2019)

Trong mục tiêu đề cao tính ứng dụng thực tiễn từ phía PMC tất cả các buổi học đều diễn ra sôi nổi trong sự tập trung cao độ, tâm huyết của tất cả các học viên với mục tiêu giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, cải tiến, nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất, quản trị chất lượng từ phía các học viên.  Các tình huống thực tiễn, các tình huống dự phòng đã được các học viên dưới sự dẫn dắt của chuyên gia cùng nhau thảo luận, xây dựng giải pháp khả thi, đơn giản, hiệu quả nhằm khắc phục, phòng ngừa.

Dưới đây là một số hình ảnh trong các khóa đào tạo tháng 12/2019 tại Hà Nội:

error: Content is protected !!