MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ SẢN XUẤT DÀNH CHO CÁC CBQL CẤP CƠ SỞ CỦA Z175

Trong 2 ngày, 03-04/07 vừa qua, các học viên là đội ngũ CBQL cấp cơ sở của Z175 đã có những trải nghiệm và chia sẻ cùng chuyên gia PMC trong mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất cấp cơ sở, làm thế nào để đảm bảo chất lượng đã cam kết với khách hàng trong mục tiêu hướng tới tối ưu hóa giá thành sản xuất. Cùng với sự ủng hộ, tâm huyết và khích lệ cũng như đặt mục tiêu rõ ràng từ phía Lãnh đạo đơn vị, đội ngũ CBQL cấp cơ sở của Z175 đã dành trọn vẹn 2 ngày để tập trung cao độ cho khóa huấn luyện với quyết tâm nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động, phát huy vai trò lãnh đạo đội nhóm với tinh thần trách nhiệm cao. 

Sau 4 buổi học, hơn 20 học viên là CBQL cấp cơ sở đã hoàn thành bài kiểm tra nâng cao nhận thức, và sau đó có 1 tuần để vận dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ được trang bị trong Khóa đào tạo để xây dựng các giải pháp nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất, hoàn thành tốt vai trò của mình tại xưởng sản xuất, Nhà máy cũng như trách nhiệm đã được Đơn vị chủ quản giao phó.

Toàn bộ kết quả bài kiểm tra và các kế hoạch hành động sau đào tạo của mỗi học viên sau khi được nhận xét, đánh giá, góp ý hoàn thiện nhằm mang tính đồng bộ từ Ban cố vấn là các chuyên gia của PMC, sẽ được gửi về Đơn vị chủ quản của học viên để Lãnh đạo xem xét, hỗ trợ nhân sự của mình triển khai vào thực tiễn, từng bước nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hoàn thành nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân trong nhiệm vụ chung của Đơn vị.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ SẢN XUẤT DÀNH CHO CÁC CBQL CẤP CƠ SỞ CỦA Z175

error: Content is protected !!