MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN THỰC TIỄN NHÀ MÁY SẢN XUẤT TRONG THÁNG 05/2023 CỦA CÁC HỌC VIÊN GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

Cho đi là nhận lại – Chúng ta sẽ không nhận được những gì chúng ta không cho đi.

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP – là trân trọng từng giá trị có được và luôn sẵn sàng tinh thần cho đi, trao giá trị. Những chuyến tham quan thực tiễn, chúng tôi cùng nhau thảo luận, chia sẻ, trao nhau những kinh nghiệm, giải pháp, những gì tốt hơn hiện tại.

Tinh thần GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

Khi GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT không còn chỉ là chức danh, GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP là một nghề với những kiến thức, kỹ năng, công cụ được trang bị và luôn thường trực tinh thần học hỏi, không ngừng nâng cấp bản thân, không ngừng phát triển đội ngũ của mình, luôn sẵn sàng trao đi giá trị thiết thực, trân trọng và sẵn sàng đón nhận từng giá trị của tinh thần cải tiến.

Sau những quãng thời gian tạm giãn, các chương trình tham quan thực tiễn Nhà máy sản xuất được PMC phối hợp cùng các doanh nghiệp khách hàng tăng cường triển khai hằng tháng với sự tham gia của các học viên, cựu học viên chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP, GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP nói riêng và các cán bộ QLSX nói chung. Những giá trị, những giải pháp thực tiễn, khả thi, thiết thực đã được xây dựng, những kế hoạch hành động đã được triển khai và ghi nhận hiệu quả cũng đã được chia sẻ trong các buổi thảo luận ngay tại mỗi Nhà máy.

Luôn sẵn sàng chia sẻ thân tình, cởi mở, và luôn thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận – đó là văn hóa trong hành động trên hành trình không ngừng cải tiến của đội ngũ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP của chúng tôi.

 

error: Content is protected !!