MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG KHÓA ĐÀO TẠO HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ, QUẢN TRỊ DỰ TRỮ 04/2023 TẠI HÀ NỘI

Liên tục những hoạt động nhóm xen kẽ với những công cụ, phương pháp thực tiễn được chia sẻ – các học viên đến từ các doanh nghiệp sản xuất tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam đã có 2 ngày hiệu quả cùng những giá trị thiết thực với khóa đào tạo HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ, QUẢN TRỊ DỰ TRỮ (08-09/2023) tại PMC Hà Nội.

Chi phí nguyên vật liệu (NVL), vật tư thường chiếm tỷ lệ từ 40 – 70% giá vốn sản xuất. Vì vậy, kiểm soát mức tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư cần phải được quan tâm một cách đúng mức trong QTSX.Doanh nghiệp quản lý NVL từ khâu thu mua hay khi NVL đã về đến kho bãi? Chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng NVL được xác định và kiểm soát như thế nào? Tồn kho thế nào và bao nhiêu là hiệu quả để vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất vừa giảm chi phí tồn kho?Khóa đào tạo HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ VÀ QUẢN TRỊ DỰ TRỮ được PMC VIỆT NAM thiết kế và tổ chức nhằm xác định đúng tầm quan trọng của công tác quản lý NVL và tồn kho trong sản xuất, trang bị cho học viên các phương pháp, công cụ trong công tác xác lập và kiểm soát mức tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư, góp phần đáp ứng yêu cầu về chi phí hợp lý trong sản xuất của doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!