MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG KHÓA ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT THÁNG 06/2019 TẠI THÁI BÌNH

Trong 3 ngày, 21-23/06/2019, các học viên thuộc các doanh nghiệp ngành sản xuất may mặc, cơ khí, thực phẩm đã cùng chuyên gia PMC tham dự khóa đào tạo LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT tại thành phố Thái Bình.

Thiết thực, cụ thể và tính ứng dụng thực tiễn cao – đó là những chia sẻ của các học viên trong Phiếu đánh giá sau đào tạo. Sau 2 ngày học tập sôi nổi với mục tiêu tham dự được mỗi học viên chia sẻ khi bắt đầu chương trình, các học viên đã thực sự hài lòng với những gì lĩnh hội được để sẵn sàng áp dụng ngay sau đào tạo.

Dưới đây hình ảnh trong Chương trình:

error: Content is protected !!