MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG THÁNG 07/2019 TẠI HÀ NỘI

Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả sản xuất trong đó người QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG đóng một vai trò rất quan trọng – là cầu nối của Lãnh đạo doanh nghiệp với bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm trong việc thực hiện KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, các vấn đề về NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG – THỜI HẠN giao hàng và CHI PHÍ sản xuất hợp lý.

Luôn được tất cả các doanh nghiệp khách hàng và học viên tham dự đánh giá cao về tính thiết thực và hiệu quả ứng dụng thực tiễn ngay sau đào tạo, Khóa đào tạo QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG được PMC Việt Nam thiết kế và tổ chức hằng tháng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ để đáp ứng yêu cầu công việc, hoàn thành tốt vai trò của mình trong doanh nghiệp với mục tiêu sau khóa học, học viên sẽ:

  • Có đủ năng lực để đảm nhận vai trò của mình thông qua việc quản lý hiệu quả quá trình sản xuất;
  • Ứng dụng và thực hành việc tổ chức phân công công việc trong xưởng sản xuất, biết cách triển khai công việc KHSX;
  • Ứng dụng được các công cụ quản lý năng suất – chất lượng xưởng sản xuất, biết cách phát hiện, phòng ngừa các lãng phí trong sản xuất;
  • Được trang bị những kỹ năng làm việc với nhân viên để có thể khai thác và phát huy năng lực của đội ngũ nhân viên, tạo môi trường làm việc hiệu quả.

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa đào tạo QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG trong tháng 07/2019 vừa qua tại PMC Hà Nội:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG THÁNG 07/2019 TẠI HÀ NỘI

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG THÁNG 07/2019 TẠI HÀ NỘI

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG THÁNG 07/2019 TẠI HÀ NỘI

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG THÁNG 07/2019 TẠI HÀ NỘI

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG THÁNG 07/2019 TẠI HÀ NỘI

error: Content is protected !!