MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THÁNG 09/2019 TẠI THÁI BÌNH

Trong 2 ngày, 07-08/09/2019, các học viên thuộc các doanh nghiệp ngành may mặc, dệt sợi, bông và sản xuất vật liệu xây dựng khu vực Thái Bình và lân cận đã cùng nhau tham dự khóa đào tạo QUẢN LÝ HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT sôi nổi và hiệu quả dưới sự dẫn dắt của chuyên gia PMC Việt Nam.

Thực tế cho thấy, làm thế nào để CBQL áp dụng được những điều cơ bản nhất trong công tác quản lý là đã giúp doanh nghiệp thấy được hiệu quả. Và hiện tại, PMC cũng đang triển khai các phương án, giải pháp nhằm góp phần cùng các doanh nghiệp, các CBQLSX nhanh chóng tiếp cần các công cụ, phương pháp đơn giản, khả thi mà hiệu quả như 5W1H, PDCA, 4M, 3Mu 3Gen, SMART, 20/80, 5S Kaizen,…

Dưới đây là một số hình ảnh trong khóa đào tạo:

error: Content is protected !!