MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG KHÓA HUẤN LUYỆN LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TỔNG THỂ, HOẠCH ĐỊNH CÁC NGUỒN LỰC, ĐIỀU ĐỘ VÀ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI_THÁNG 10/2019 TẠI HÀ NỘI

Trong 2 ngày, ngày 26-27/10/2019, PMC đã tổ chức khóa huấn luyện LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TỔNG THỂ, HOẠCH ĐỊNH CÁC NGUỒN LỰC, ĐIỀU ĐỘ VÀ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI với các học viên đến từ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất Chăn ga gối nệm, hóa chất, bao bì, thiết bị, nguyên vật liệu xây dựng…

Cùng với kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng huấn luyện của chuyên gia, các học viên đã cùng nhau thảo luận sôi nổi các tình huống và thiết lập các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch trong sản xuất tại doanh nghiệp mình, góp phần nâng cao hiệu quả của cả quá trình sản xuất. Sự phối hợp đồng bộ của các bộ phận này là điều kiện để công tác sản xuất được vận hành hiệu quả, giảm thiểu các lãng phí, nâng cao năng suất, chất lượng – Chi phí sản xuất giảm, đó chính là mong muốn của các doanh nghiệp.

error: Content is protected !!