PMC CÙNG CÁC DOANH NGHIỆP KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT TRIỂN KHAI LEAN

Tháng 09/2017, 5 dự án triển khai LEAN tại các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Thái Bình sẽ được PMC phối hợp cùng các doanh nghiệp triển khai sau khi tiến hành khảo sát hiện trạng và thống nhất phương án, tiến độ triển khai. Việc lựa chọn Thái Bình và Nam Định là khu vực xúc tiến các dự án triển khai LEAN trong quản lý Hệ thống sản xuất ngay giai đoạn đầu tiên một phần đây là khu vực có số lượng khách hàng chiếm tỷ lệ cao nhất so với các tỉnh thành khác của PMC, đồng quan điểm và phương thức, phương pháp tư vấn, huấn luyện và đào tạo với PMC trong các chương trình cải tiến, nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất trong doanh nghiệp.
Trong khi LEAN đã được triển khai tại các nước từ lâu nhưng còn khá mới trong cộng đồng doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ tại Việt Nam đặc biệt là khu vực phía Bắc với các doanh nghiệp thuần Việt . PMC hi vọng dự án triển khai LEAN trong các DNSX phần nào góp phần nâng cao hiệu quả SXKD các doanh nghiệp khách hàng của PMC, từng bước nâng cao mức sống của công nhân, người lao động – yếu tố quan trọng trong nhu cầu tồn tại và phát triển bền vững của DNSX.

Lean_pmcvn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!