PMC ĐẨY MẠNH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO PUBLIC TRONG THÁNG 04/2023 TẠI HÀ NỘI

Tháng 04/2023, khi các khóa đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP tại các tỉnh thành tiếp tục hành trình của mình thì tại PMC Hà Nội, khóa đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP, GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP mới tiếp tục được khai giảng cùng chuỗi các khóa đào tạo ngắn hạn dành cho quản lý cấp trung và một số khóa đào tạo nghiệp vụ nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo của các khách hàng thân thiết như:

– QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG: ngày 01-02 và 15-16/04;

– QUẢN TRỊ STRESS VÀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC DƯỚI ÁP LỰC CAO (phí 0đ): 07/04;

– HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ, QUẢN TRỊ DỰ TRỮ: ngày 08-09/04;

– QUẢN LÝ, TỔ CHỨC BẢO TRÌ THIẾT BỊ SẢN XUẤT: ngày 08-09/04;

– TỔ CHỨC NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ KHO HÀNG CHUYÊN NGHIỆP: ngày 14-16/04;

– CHUYÊN VIÊN ĐẢM BẢO / KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG: Ngày 14-16/04;

– LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TRIỂN KHAI, KIỂM SOÁT: 21-23/04;

– QUẢN LÝ SẢN XUẤT DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ: 21-23/04;

– THƯ KÝ ISO: 25-27/04.

Bên cạnh các dự án trọn gói hằng năm với các khách hàng truyền thống, các hợp đồng nguyên tắc đã được ký kết giữa các khách hàng FDI, một số Doanh nghiệp sản xuất thuộc Bộ Quốc phòng và PMC Việt Nam với các kế hoạch đào tạo hằng tháng được hai bên thiết lập tiến độ nhằm đáp ứng yêu cầu năng lực nhân sự, năng lực đội ngũ phục vụ kế hoạch sản xuất, góp phần đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị chủ quản.

 

error: Content is protected !!