PMC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CÁC KHÓA ĐÀO TẠO PUBLIC SAU DỊCH

Trong 3 ngày cuối tuần thứ 4 của tháng 6 này, ngoài 2 khóa inhouse Tổ trưởng sản xuất dành cho các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc Phòng, các chương trình đào tạo public của PMC cũng đã chính thức được hoàn thiện công tác chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu của học viên và các doanh nghiệp khách hàng, bao gồm:

QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG 27-28/06 và 11-12/07
KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 27-28/06
BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP TOÀN DIỆN 27-28/06
NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BÃI 26-28/06
KHÓA 10 – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG tham gia nội dung cuối cùng hoàn thành chương trình đào tạo: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 27-28/06
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP đã khai giảng ngày 23/05 tiếp tục nội dung tuần học thứ 3 thuộc chương trình đào tạo của mình. 27-28/06

Sau thời gian tạm hoãn công tác triển khai đào tạo do dịch, khối lượng công việc hằng tuần của PMC tăng gấp đôi so với cùng kỳ, năng suất làm việc bằng tất cả tâm sức của đội ngũ cũng theo đó mà tăng vọt!
PMC luôn trân quý sự tin tưởng, ủng hộ và hỗ trợ của tất cả các khách hàng lâu năm thân thiết và tất cả các học viên của mình!

error: Content is protected !!