PMC HOÀN THÀNH CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG KẾ HOẠCH 2022 DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ VÀ CẤP TRUNG THUỘC NHÀ MÁY GIAO THỦY VÀ HỒNG THUẬN CỦA PRO-SPORTS

Sau 3 tháng, từ 06-09/2022, cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của Lãnh đạo cũng như Giám đốc các Nhà máy, PMC đã phối hợp triển khai thành công các chương trình đào tạo trong kế hoạch 2022 của PRO-SPORTS dành cho đội ngũ quản lý cấp cơ sở và cấp trung với 6 khóa đào tạo cho 183 nhân sự tham dự bao gồm các nội dung:

TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT (3 khóa)

QUẢN LÝ – KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (2 khóa)

LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT (1 khóa).

Với tinh thần Pro-Sports, toàn bộ các học viên đã tham dự các khóa đào tạo với tinh thần rất tích cực, cầu thị và hiệu quả. Những kiến thức, kỹ năng, công cụ được trang bị trong khóa đào tạo đã được các học viên ứng dụng vào ngay các bài thực hành, các tình huống sản xuất thực tiễn xây dựng các giải pháp, thuyết trình, nhận góp ý, phản biện, hoàn thiện và từng bước áp dụng ngay vào công việc thực tiễn tại Nhà máy.

PMC chân thành cảm ơn và trân quý sự tin tưởng, hỗ trợ, ủng hộ của lãnh đạo cũng như đội ngũ PRO-SPORTS trong suốt quá trình được đồng hành từ năm 2012, góp một phần nhỏ bé trong hành trình phát triển của PRO-SPORTS – Một trong những Nhà sản xuất may mặc xuất khẩu tại Việt Nam luôn không ngừng phát triển, là đối tác / NCC của nhiều nhãn hiệu lớn, song song với sự quan tâm, chăm sóc, coi trong lợi ích và giá trị mang lại cho người lao động, luôn tạo điều kiện để người lao động được phát triển toàn diện.

error: Content is protected !!