PMC TRIỂN KHAI CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN HÀNH LOGISTICS TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Cùng với sự hỗ trợ đắc lực của internet, các mạng xã hội, cuộc cạnh tranh truyền thống về chất lượng hay giá cả đã bao hàm/ chuyển sang cuộc cạnh tranh của quản trị dự trữ, tốc độ giao hàng, hợp lý hóa quá trình vận chuyển… Trong cuộc cạnh tranh này, Logistics có cơ hội phát triển góp phần tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho các doanh nghiệp sản xuất tham gia vào chuỗi cung ứng ngành, chuỗi cung ứng quốc tế.

Sau thời gian chuẩn bị, cùng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn và kinh nghiệm tư vấn, dẫn giảng, chuyên gia đánh giá nhu cầu đào tạo, PMC chính thức cùng với các doanh nghiệp khách hàng của mình đưa chuỗi chương trình NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN HÀNH LOGISTICS TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT tới đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Chuỗi chương trình đào tạo NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN HÀNH LOGISTICS TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT được PMC xây dựng nhằm cung cấp cho học viên những hiểu biết về Logistics, nắm vững vai trò của Logistics, củng cố các kiến thức, kỹ năng, công cụ trông Quản trị Logistics kho bãi (Warehouse), Dự trữ (Inventory), Xử lý đơn hàng (Procurement), Vận chuyển hàng hóa (Transportation), Hệ thống thông tin Logistics (LIS) và Chuỗi cung ứng (SCM).

PMC TRIỂN KHAI CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN HÀNH LOGISTICS TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

error: Content is protected !!