PMC VIỆT NAM TỔ CHỨC TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT VÀ GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Ngày 20.01.2018, các học viên chương trình đào tạo Giám đốc sản xuất, Giám đốc chất lượng của PMC đã cùng nhau tham dự buổi tổng kết cuối khóa trong sự gắn kết, chia sẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm, giải pháp KHẢ THI – ĐƠN GIẢN – HIỆU QUẢ đã được minh chứng qua thực tế từ các giảng viên cũng như các cựu học viên của Chương trình!
Xu hướng phát triển, những yêu cầu, cơ hội và thách thức trong hiện tại và tương lai đối các DNSX các ngành cũng được các thành viên chia sẻ, thảo luận để từ đó đinh hướng rõ vai trò, nhiệm vụ và mục tiêu sự nghiệp trong tương lai gắn liền với doanh nghiệp nơi các học viên đang không ngừng nỗ lực cống hiến cùng đội ngũ của mình!
PMC thực sự hài lòng với những gì các cựu học viên, học viên của PMC đã, đang và định hướng cho mục tiêu sự nghiệp của mình, trân quý những tình cảm tốt đẹp mà tất cả các học viên cũng như doanh nghiệp khách hàng luôn dành cho PMC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!