PMC VIỆT NAM KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Với mục tiêu luôn HƯỚNG TỚI HIỆU QUẢ THIẾT THỰC, cam kết tính ứng dụng thực tiễn sau đào tạo trong tất cả chương trình tư vấn, huấn luyện, đào tạo, năm thứ 9 trong quá trình phát triển của mình, PMC đã được các khách hàng tin tưởng va trở thành đối tác chiến lược trong công tác tư vấn, triển khai tất cả các chương trình thiết lập / cải tiến quản trị hệ thống sản xuất và nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí. Hàng loạt các dự án có thời gian triển khai từ 3 – 5 năm với cam kết về tỷ lệ tăng năng suất trong từng giai đoạn cụ thể đã được ký kết trong tháng 2 vừa qua, trong đó trên 30% là doanh nghiệp FDI.
Là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam chuyên trong lĩnh vực tư vấn, huấn luyện và đào tạo cải tiến Quản trị Hệ thống sản xuất từ tháng 12/2009, PMC luôn tôn chỉ trong mọi hoạt động của mình nhằm hướng tới mục tiêu: 100% khách hàng đều trở thành khách hàng trung thành ngay sau khi sử dụng dịch vụ Tư vấn, huấn luyện, đào tạo của PMC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!