PMC VIỆT NAM PHỐI HỢP CÙNG EUROWINDOW TỔ CHỨC KHÓA HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BÃI CHO ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Sau khi tiến hành khảo sát trước đào tạo, cùng nhau thống nhất mục tiêu, đối tượng và thiết kế nội dung chương trình đào tạo, ngày 08/09/2019, PMC đã bắt đầu triển khai khóa huấn luyện và đào tạo NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BÃI cho gần nhân sự thuộc Eurowindow.

Sự tham dự tích cực, thái độ cầu thị và xác định rõ mục tiêu học tập của tất cả các học viên cùng bề dày kinh nghiệm thực tế, kinh nghiệm huấn luyện của chuyên gia PMC đã mang lại sự hài lòng cùng các giải pháp cải tiến được xây dựng ngay trong ngày học để áp dụng thực tiễn trước khi bước vào ngày học tiếp theo vào 15/09/2019 tới.

 NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BÃI

 NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BÃI

error: Content is protected !!