PMC VIỆT NAM PHỐI HỢP CÙNG VIỆT PAN PACIFIC THANH HÓA TRIỂN KHAI CÁC KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SẢN XUẤT DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ

Trong tháng 04/2019, PMC đã phối hợp cùng với VIỆT PAN PACIFIC THANH HÓA triển khai các khóa huấn luyện và đào tạo QUẢN LÝ SẢN XUẤT DÀNH CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ trong mục tiêu nâng cao NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG

Là doanh nghiệp sản xuất ngành may mặc 100% vốn từ Hàn Quốc với quy mô nhân sự lớn, lại đặt tại khu vực miền núi với xuất phát về trình độ cũng như năng lực nhân sự đầu vào không cao, nên yêu cầu đặt ra là cần trang bị kiến thức, kỹ năng, công cụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp cơ sở – những người trực tiếp tổ chức và điều phối các lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm; có vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng môi trường lao động AN TOÀN, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, CHUYÊN NGHIỆP, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh nhưng phần lớn đều được bổ nhiệm từ công nhân có tay nghề cao mà chưa được trang bị các kiến thức quản lý cần thiết.

Cùng với sự quan tâm, khích lệ, sự truyền thông trực tiếp và dành thời gian cùng tham dự từ ban lãnh đạo và Phòng nhân sự, sự kỳ vọng về kết quả được mang lại sau Chương trình được chia sẻ trực tiếp từ đại diện Ban Giám đốc của Việt Pan Pacific trong các buổi khai giảng, các khóa huấn luyện – đào tạo QUẢN LÝ SẢN XUẤT DÀNH CHO TỔ TRƯỞNG đã được PMC Việt Nam triển khai thành công tại Việt Pan Pacific Thanh Hóa trong tháng 4 vừa qua, hoàn thành mục tiêu đào tạo đã được 2 bên xác lập sau khi tiến hành khảo sát trước đào tạo. Đặc biệt, những tiến bộ, sự thay đổi rõ rệt được tự tin chia sẻ từ các học viên trước lãnh đạo doanh nghiệp cũng như chuyên gia đào tạo của PMC về những giá trị nhận được từ các khóa huấn luyện, sự định hướng những cải tiến ngay sau mỗi buổi học, thay đổi nhận thức, phương cách làm việc, phương cách quản lý, những lời cảm ơn dành cho PMC từ chính các học viên tham dự là giá trị lớn nhất mà PMC nhận được vào các buổi huấn luyện cuối của mỗi khóa.

error: Content is protected !!