PMC VIỆT NAM TRIỂN KHAI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ 600 GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP KHÁCH HÀNG TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Nằm trong mục tiêu phát triển đội ngũ GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG trong các doanh nghiệp sản xuất – một trong những mục tiêu trọng điểm được thiết lập sau chương trình khảo sát thực tế các doanh nghiệp sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2018, PMC tập trung đẩy mạnh chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP trong 6 tháng cuối năm 2018. Song song với việc triển khai các khóa đào tạo inhouse các nội dung xoay quanh Hoạch định, xây dựng và vận hành tốt Hệ thống Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp sản xuất mà PMC đã ký hợp đồng với các khách hàng truyền thống của PMC là các tập đoàn lớn tại khu vực Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, PMC sẽ tiến hành triển khai thường xuyên các khóa đào tạo public GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP tại các khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương với mục tiêu sẽ có đội ngũ 600 giám đốc chất lượng chuyên nghiệp – đủ năng lực để Hoạch định, xây dựng, vận hành và kiểm soát tốt Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp.
Với mục tiêu 100% khách hàng đều trở thành khách hàng trung thành sau khi sử dụng dịch vụ Tư vấn, Huấn luyện, Đào tạo của PMC, PMC luôn không ngừng khảo sát đánh giá hiện trạng, nhu cầu thực tiễn, cải tiến và xây dựng các chương trình nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của các khách hàng, luôn đề cao tính ứng dụng thực tiễn trong và sau đào tạo, PMC hi vọng và tin tưởng dự án phát triển 600 Giám đốc chất lượng chuyên nghiệp trong 6 tháng cuối năm 2018 của PMC sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp khách hàng, cùng PMC tạo nên môi trường đào tạo mang tính ứng dụng cao và đào tạo luôn là kênh đầu tư hiệu quả của doanh nghiệp.

daymanhdaotao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!