PMC XÚC TIẾN DỰ ÁN ĐÀO TẠO 1500 TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TRONG NĂM 2022

TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT là người trực tiếp tổ chức và điều phối các lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm; có vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng môi trường lao động KỶ LUẬT – AN TOÀN – NĂNG SUẤT, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh nhưng hiện nay, khi các doanh nghiệp FDI đặc biệt là FDI Nhật Bản rất quan tâm đẩy mạnh hoạt động đào tạo phát triển đội ngũ này thì vẫn còn nhiều các tổ trưởng sản xuất tại các doanh nghiệp mà phần lớn đều được bổ nhiệm từ công nhân có tay nghề cao mà chưa được trang bị các kiến thức, kỹ năng, công cụ quản lý cần thiết.

Với mục tiêu cùng với các doanh nghiệp phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự quản lý sản xuất cấp cơ sở tại các Nhà máy, PMC Việt Nam xây dựng chuỗi các chương trình hành động nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện để các quản lý sản xuất cấp cơ sở có thêm cơ hội tiếp cận với các chương trình đào tạo mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Bên cạnh việc xúc tiến, đẩy mạnh triển khai chuỗi các khoá đào tạo dành cho quản lý cấp cơ sở ngay tại các doanh nghiệp sản xuất có quy mô nhân sự đủ lớn, bắt đầu từ tháng 04/2022, PMC triển khai chương trình tặng tương ứng suất tham dự TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP khi doanh nghiệp xác nhận tham dự các khóa đào tạo cho đội ngũ quản lý sản xuất và chất lượng cấp trung, cấp cao trong mục tiêu hoàn thành DỰ ÁN ĐÀO TẠO 1500 TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TRONG NĂM 2022.

PMC sẽ tiến hành đánh giá tổng kết kết quả và những hiệu quả mang lại của Dự án vào cuối mỗi quý, tổng hợp báo cáo kết quả, hiệu quả mang lại của dự án vào tháng 01/2023 trong chương trình tọa đàm GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT – DỄ HAY KHÓ!?

error: Content is protected !!