PRO-SPORTS PHỐI HỢP CÙNG PMC VIỆT NAM TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CHO ĐỘI NGŨ

Là một trong những khách hàng truyền thống, thân thiết mà PMC có cơ hội được đồng hành cũng như luôn nhận được sự hợp tác, ủng hộ, hỗ trợ trong suốt hơn 10 năm qua, với quan điểm đã trở thành văn hóa trong từng hành động KHÔNG CÓ CÁI TỐT NHẤT, CHỈ CÓ CÁI TỐT HƠN cùng mục tiêu không ngừng nâng cấp năng lực đội ngũ, luôn mang lại giá trị thiết thực cho Người lao động, PRO-SPORTS luôn coi trọng không chỉ đầu tư phát triển năng lực nhân sự cấp cao mà toàn thể Người lao động tại tất cả các Nhà máy trong Hệ thống của PRO-SPORTS luôn có cơ hội được nâng cao năng lực toàn diện thông qua nhiều hoạt động thường xuyên, liên tục được triển khai trong và ngoài Doanh nghiệp. Hơn 10 năm qua, Pro-sports luôn có những nhóm học viên tham dự các chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT, GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG cùng các nhân sự cấp cao đến từ các doanh nghiệp sản xuất do PMC thiết kế và tổ chức. 

Năm 2022, sau những chương trình làm việc nhằm xác lập mục tiêu đào tạo, đối tượng đào tạo, khảo sát thực tế sản xuất trước đào tạo tại các Nhà máy, trên cơ sở phê duyệt của Lãnh đạo, đội ngũ giảng viên PMC đã cùng Ban Giám đốc PRO-SPORTS thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo dành riêng cho cán bộ quản lý cấp cơ sở, quản lý cấp trung và cán bộ nguồn của PRO-SPORTS tại các Nhà máy. Chương trình được triển khai tổ chức đào tạo xuyên suốt từ tháng 06 đến 08/2022 song song với ứng dụng thực tiễn ngay sau các khóa đào tạo của mỗi tuần trước khi đánh giá hiệu quả để cùng lập kế hoạch, xây dựng các chương trình cải tiến tiếp theo.

Các khóa đào tạo dành cho CÁN BỘ QUẢN LÝ SẢN XUẤT CẤP CƠ SỞ là nội dung được triển khai trước tiên tại các Nhà máy nhằm trang bị những kỹ năng, kiến thức, công cụ cũng như chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn giúp 85 cán bộ quản lý sản xuất cấp cơ sở làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong xưởng sản xuất đã được tất cả các học viên tham dự đầy đủ, tập trung, tích cực với tinh thần trách nhiệm, cầu thị cao đúng tinh thần PRO-SPORTS. Các khóa đào tạo thuộc nội dung này cũng nằm trong dự án ĐÀO TẠO 1.500 CÁN BỘ QUẢN LÝ SẢN XUẤT CẤP CƠ SỞ đang được PMC xúc tiến, đẩy mạnh tại các tỉnh thành, làm tiền đề để PMC tiếp tục mở rộng, nâng cao mục tiêu qua mỗi năm trong giai đoạn 2022 – 2027, một trong những dự án quan trọng để PMC làm tròn sứ mệnh của mình.

 

error: Content is protected !!