QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG – CẦU NỐI GIỮA LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả sản xuất trong đó người QĐPX đóng một vai trò rất quan trọng – là cầu nối của Lãnh đạo doanh nghiệp với bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm trong việc thực hiện KHSX, các vấn đề về năng suất, chất lượng, thời hạn giao hàng và chi phí sản xuất.

Khóa đào tạo QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG được PMC Việt Nam thiết kế và tổ chức tại Trung tâm trong 4 ngày, ngày 17-18 và 24-25/03 đã đáp ứng mục tiêu tham dự của tất cả các học viên cũng như các doanh nghiệp. Tham dự khóa đào tạo, các học viên không chỉ được trang bị những kiến thức, kỹ năng, công cụ từ các chuyên gia Tư vấn – Huấn luyện – Đào tạo của PMC để đáp ứng yêu cầu công việc, hoàn thành tốt vai trò của mình trong doanh nghiệp mà còn giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm từ các học viên trong lớp. Sự hào hứng, tham gia chủ động và tích cực với thái độ hết sức cầu thị, cầu tiến của tất cả các học viên trong lớp đã tạo nên một không khí lớp học sôi nổi, hiệu quả và là cơ sở để kỳ vọng vào những kế hoạch hành động sau đào tạo của các học viên áp dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ đã được trang bị để xây dựng các giải pháp KHẢ THI – ĐƠN GIẢN – HIỆU QUẢ nhằm nâng cao NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG cũng như GIẢM CHI PHÍ sản xuất cho doanh nghiệp mình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!