Quản trị sản xuất

Stt Chuyên đề
1 ỨNG DỤNG CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG SẢN XUẤT
2 QUẢN LÝ SẢN XUẤT DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ
3 QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG
4 GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP
5 GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG
6 GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT
7 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT
8 QUẢN LÝ SẢN XUẤT HIỆU QUẢ – GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT
9 LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT
10 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT DÀNH CHO CẤP CƠ SỞ
11 HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT CÁC NGUỒN LỰC VẬT CHẤT TRONG SẢN XUẤT
12 QUẢN TRỊ TỒN KHO, HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ
13 QUẢN LÝ, GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT
14 BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP (PM)
15 AIZEN – 5S: NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG
16  CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN LIÊN TỤC – THỰC HÀNH
17 CÔNG TÁC ATLĐ – SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG
18 CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ TRONG SẢN XUẤT
19 QUẢN LÝ HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
20 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ MÁY
21 QUẢN LÝ SẢN XUẤT DÀNH CHO CÁC CHUYỀN TRƯỞNG NGÀNH MAY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!