BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP TOÀN DIỆN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÓA ĐÀO TẠO BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP TOÀN DIỆN THÁNG 08/2019 TẠI HÀ NỘI

Trong 2 ngày, ngày 10-11/08/2019 tại PMC Hà Nội, khóa đào tạo BẢO TRÌ CÔNG [...]

error: Content is protected !!