đào tạo lập kế hoạch sản xuất

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG KHÓA ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT THÁNG 06/2019 TẠI THÁI BÌNH

Trong 3 ngày, 21-23/06/2019, các học viên thuộc các doanh nghiệp ngành sản xuất may [...]

error: Content is protected !!