Giám đốc sàn xuất chuyên nghiệp

KHAI GIẢNG K46 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

Ngày 07-08/12/2019, các học viên khóa 46 thuộc Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN [...]

KHAI GIẢNG K43 – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

Ngày 28/07/2019, Trung tâm đào tạo Quản trị sản xuất và Chất lượng PMC đã [...]

KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP_KHÓA 1 TẠI THÁI BÌNH

Sáng ngày 25/05/2019, Trung tâm Đào tạo Quản trị sản xuất và Chất lượng PMC [...]

LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU

Nếu ai đó đã từng ngồi kiểm lại xem mình đã phải trả giá cho [...]

error: Content is protected !!