Khai giảng chương trình đào tạo Thái Bình

KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP_KHÓA 1 TẠI THÁI BÌNH

Sáng ngày 25/05/2019, Trung tâm Đào tạo Quản trị sản xuất và Chất lượng PMC [...]

error: Content is protected !!